Kontroll (2012)

Utgitt: 2012
Selskap: Pubelrecords/Musikkoperatørene
Studio:
Store-Studio Bodø
Medvirkende:Bertil Bertelsen, Olav Johan Nygaard, Ronny Georg Bertelsen, Morten Ragnar Horn, Roy Bjørnli, Ragnhild Furebotten, Andrej Stepanov, Sveinung Lillebjerka, Øyvind Mehus, Patrycja Woloch

Tekster:

Flukt
(M: O.J. Nygaard/T: O.J. Nygaard/R. Bertelsen)
Førr fulle seil/med livet på vent/På flukt over gjønganes grunn/Og timan bi små/på en reise der få/kjenn vei’n/og korhæn dein ska gå/I ei hand hold hain ailt han ei/mæn inni e hain rik/førr hain bær på en drøm/et håp og ei bønn/om eingång å kuinn bi fri/Så langt unna/der ho kjæm ifra/I drift over opprørt hav/Dæ tennes ei gnist/i et slumranes sinn/Mæn ho slæpp ikkji solstrålån inn/Førr med se bær ho gamle tap/og minnet om et svik/Mæn ho og har en drøm/et håp og ei bønn/om eingång å kuinn bi fri/Sliten mæn våken/litt bitter mæn glad/Står dæm klar førr et første signal/Et glimt a ei strand/under nyfånni land/ En plass der allt­ing går an/Og ho hold hain/og hain hold ho/i havn/no e dæm to/som bær på en drøm/et håp og ei bønn/om eingång å kuinn bi fri
Daniel
(M: O.J. Nygaard/T: O.J. Nygaard/R. Bertelsen)
Dæ satt en jævel bakom øyræ hains/og kviskræ en idé/En nyklækkæ, håplaus plan/Men dæ kjentes helt rætt/så han kastæ se med/Hain Daniel D./va klar/Så hain tjyvlånt en bil/og syns at livet va på topp/Hain førsto ikkji skjeltet der dæ sto/at hain mått stopp/Og hain førsvann/langt bort ifrå Allemannsland/Dæ va feil plass førr sånne folk som hain/Dæm sei at hain/førsvann ut i Ingenmannsland/dæ va væl te pass førr sånne folk som hain/Hain må ta medisinen sin/Dæ va en urole kar/hain Daniel D./Kvar dør hain gjekk førbi/mått få et slag/Mæn alt hain vel ha/dæ va indre ro og fred/va egentle snill som et lam/Mæn jæveln bakom øyræ låg fræmdeles der på lur/Og dæm fainn se nok en bil/og så tok dæm se en tur
Februar
(M: B. Bertelsen/T: R. Bertelsen)
Litt længer dagæ/nyfødt år/Frosten bit me/iskald og klar/Lange skyggæ strækk se/mot vår/ Længte utålmodig og klar/Dæ e sein februar/Overalt går all og ventæ på/At snyyn tinæ/og at isen ska gå/at dæ bi vår/Og vi håpæ ho kjæm snart/Dæ e sein februar/Røde strålår frå ei sol/Strækk se ned imot en fjord/Og går ombord/Et øyeblikk på moder jord/Et gjenskenn a en dag så for
Ol Tomså
(M: B. Bertelsen/joik ved Kai Somby/T: M.R. Horn/R.Bertelsen)
Dæ e 1893/og vinter’n ha vårri lang/Langt inni Vælfjor’n/der går dæ en mainn/Fræmdeles e dæ sporsny/Seint i mars, mæn e tile vår/Hain håpæ på at jakte/ska bi god i år/Dæ e hain Ol’Tomså/hain sjer ætte spor/E langt unna gammå/og plassen der hain bor/Mæn himmel’n bi te tak/når hain lægg se ne innte en stein/og stjernån gje hain selskap/e ailler ålein/Du kain sjå spor a klør/på tvers over pannå hains/Et liv i kamp med bjørn/ha gjort’n te en merkæ mainn/På vakt mot onde maktæ/som e ute ætte å ta hevn/Tar’n bommå te hjålp/og prøvæ å ta igjen/Dæ e hain Ol’Tomså/hain sjer ætte spor/E langt unna gammå/og plassen der hain bor/Mæn himmel’n bi te tak/når hain lægg se ne innte en stein/og stjernån gje hain selskap/e ailler ålein /Himmel’n bi te tak/Der hain søv tætt innte en stein/og stjernån gje hain selskap/Der legg hain Ol’Tomså/og hain ha sætt spor/E langt unna gammå/og plassen der hain bor/Himmel’n bi te tak/der hain søv tætt innte en stein/Stjernån ga hain selskap/No tar dæm hain heim
Kontroll
(M: B. Bertelsen/O.J. Nygaard/T: B. Bertelsen/R.Bertelsen)
Pængæ så går inn/pængæ så går ut/evig præss, evig jag/kvar dag e dæ sånn/du må prøv å pass inn/vis ke du kain/ Dæ e vekti førr aill/å grei å ta en vess kontroll/Og du må kle de fint/når du ska gang ut/evig præss, evig jag/du har ingen valg/du må ha en egen stil/ikke var som aill/Du må føl de ovenpå/Har et rykte å ta vare på/Førr at du ska ha dæ bra/Så må du ta kontroll/Å du må ta kontroll/Kontroll/Du ha alltid vårri først/alltid best/evig præss, evig jag/sånn e dæ førr de/Du må føl de trøgg/sekker å gløgg/Du må vettæ ke så skjer/At du har tak i rattet her
Håpet
(M: B. Bertelsen/T: B. Bertelsen/R. Bertelsen)
Så frimodig, varm og åpen/Sa at du va klar førr alt/Kjærli­gheten va dett våpen/e vart overfalt/Du va Eva, e va Adam/Svak og syndig, fri førr skam/Du ga me litt a livet dett/mæn du ga ailler alt/Ailler ga du alt/Hjertet fækk e ailler/mæn skyggen din va overalt/Hjertet ga du ailler/Mæn du tok dæ du vel ha/du tok dæ du vel ha/Du ga me litt a lyset dett/ei lite evighet på lån/En sommardag i livet mett/tok slutt når høsten kom/Mæn tanken på de gjær me glad/e håpæ at du har dæ bra/Gje å ta va dæ du sa/mæn du ga ailler alt/ailler ga du alt/Hjertet fækk e ailler/mæn skyggen din e overalt/Hjertet ga du ailler/mæn du tok dæ du vel ha/før du sa ”ha dæ bra”/E vælg å hold på håpet/E sa e vell vælg å hold på hå­pet/Sam ke du sei/e hold på håpet/Dæ e sam ke du mein/e hold på håpet/Så frimodig, varm og åpen/Sa at du va klar førr alt/Kjærligheten va dett våpen/e vart overfalt
Ctrl/Alt/Delete
(M: B. Bertelsen/T: M.R. Horn/R.Bertelsen)
Hei du/va dæ nokkå e sa?/E sku vel ha sitt/dæ va kji bra/OK/e veit feilen va min/når e sa at ho e så fin/Mæn du/vi kain prøv igjen/Kom hit og lægg de ned min venn/Så du/ikke var trist/vi viskæ ut/og gjær sånn som sist/Hei du spol tebake/Slapp a og slæpp taket/Om du tenk tebake/Veit du e vel ha de/Var no grei og kom bort hit/Vi startæ på nytt/Ctl/Alt/Del/Og hei du/ha du ventæ leng?/E veit e kom førr seint i seng/OK/du vel ha nåkkå ber/E skjønnæ dæ no/e trur at e sjer/ Mæn du/e kainn ber einn dæ her/e veit e kain bi ber førr de/Så du/ikke var trist/Vi viskæ ut/og gjær sånn som sist
Likar då?
(M. B. Bertelsen/T: M.R. Horn)
Har et gammalt minne om en gong/Om nybakt brød og tonan frå en sang/Iskald luft og utelek med vann/sommarvind og varmin frå ei hand/Lange lyse netter, soloppgang/Og trøste på en bæstefar sett fang/Dein gong livet va en skog a blanke ark/Med navnan vårres rissæ inn i bark/Mæn va alt egentle ber?/Va det likar då enn no?/Sei me va dæ egentle ber?/Og va verden berre god?/Va dæ minner vold og uro?/Va dæ nå’n så ha svaret på alt?/Livet går i ring mæn har en slutt/Ingen film der vi kan klepp og lim og kutt/ Fort gjort å mein at alt va likar før/Og bi redd førr å mått lukk opp fremmed dør/Livet går i ring mæn har en slutt/ Ingen film der vi kain klepp og lim og kutt
Blindpassasjer
(M: O.J. Nygaard/T: O.J. Nygaard/R. Bertelsen)
E kjøyr på rødt/og sjer Bodø i speilet/Et ord ha slæpt laus/og tok me vækk derifrå/E ber ei bønn/dein bi borte i natte/Førr e ber uten tru/uten gud/og får som førtjent/Og i baksætet sett dæ en blind/ blindpassasjer /Dæ e ho/ho så har svaret/Dæ e ho så/ho så veit ka som e rett/gje me rettferdighet/Send me tebake/Gje me avstand/Bøgg me en mur/En mur mot magnetiske ord/Ei løgn bi født/og får ti tusen føtter/ Mæn sannheite tar den igjen/om einn dæ går seint/Og mæns mørket dør/flyt e sakte med strømmen/ En ny dag gjer tru på en gud/og e ber/I baksætet sett dæ en blind/ blindpassasjer
Ho har me no
(M: B. Bertelsen/O.J. Nygaard/T: O.J. Nygaard/R. Bertelsen)
Tåkå røyklægg skumringen/kvar meter dein e kvit/Månin dein e full/mæn e så vidt dein skin/Omkring me høyr e lætte trinn/dainsen går i ring/Fangæ a en trolldomskraft/Ho dreg me inn/Fager blond/Dæ går gjønnå marg og blod/E e kji helt go/Ho har me no/E vel riv me laus/E vel rop/ Mæn e taus/Farle fristerinnæ/fengslæ me fullstendele/Klip me hardt i armen/E vel heim tebake/Dagslyset e vække/Evig natt tar ailler slutt/E bi besætt a hennes sang/Slæpp ailler ut
Melodi
(M: B. Bertelsen/T: R. Bertelsen)
Av og te/langt inni me/Søng dæ i/en melodi/Nå’n tonæ e vel gje te de/og dæ ska bi sangen din/Ørsmå ord i enkelhet/Store ord om kjærlighet/Og dæ ska bi din melodi/Enkle rim/et lite dikt/Poesi/te ungen min/Både svart og kvitt/Tårår og smil/Må bi med i sangen din/Ørsmå ord i enkelhet/Store ord om kjærlighet/Og dæ ska var din melodi/Du må finn/dett eget sted/i mysteriet så ventæ de/Mæn uansett korhæn du e/Du veit vi e gla i de/Ørsmå ord i enkelhet/Store ord om kjærlighet/Og kvar en tone søng e te de/Førr dæ e berre din melodi