Herlig (2010)

Utgitt: 2010
Selskap: Pubelrecords/Musikkoperatørene
Studio: Studio-Nord Mosjøen
Medvirkende: Bertil Bertelsen, Olav Johan Nygaard, Ronny Georg Bertelsen, Morten Ragnar Horn, Roy Bjørnli, Fred Endresen

 

Tekster:

Så herlig
Kjenn dæ kriblæ / i kroppen/Dæ e sommar og vi efri/
Næsten naken / i graset / Så gla førr at du e mi /
Du veit / ke e har løst på / Rein magi når vi e ilag /
En ganske hæftig tango / I Nordlandssommarns evige dag /

Så herlig – så deilig / Så herlig – så deilig /
Med vind i håret / vi rir på bølgån / Susæ agåre i førti knop /
Dæ glimtæ / i blanke svaberg / Skyfri himmellegg å søv i fjorden /
Vi tægnæ fine mønster / Kvite stripår over åpent hav /
Båten dainsæ en heftig tango /i Nordlandssommarns evige dag /

Oss to ilag / Vi har fri / Sommartid / Så sveitt / Så heitt /

Ailt e enkelt / dæ e rett i koppen / Pappkartong / God rød vin /
Milevis unna storbyjaget / Dæ e mett på natte / mæn sole skin /
E veit / ke du har løst på / Rein magi når vi e ilag /
En ganske heftig tango / I Nordlandssommarns evige dag

Alt kjæm førr ein dag
Du e en egoist / en schlarsk og sjarlatan /
Ein så ailler hold sett ord / mæn jamt gje fan /
Med sekker kurs imot din egen undergang /
Gammal moro slår tebake som en boomerang /

Å du lev / dett liv i vælbehag /
Med løgn, svik og bedrag / Juks dæ e / dett bæste fag /
Å du svevæ rundt i sjølbedrag / Førr du ha glømt ke ho
mor di sa / Husk at ailt kjæm førr en dag / Du elskæ
snarveiæ / Du syns at du e smart / Mæn ailt du oppnår
dæ e ris te egen bak / Fullstendig uten innhold / Peise
full a tomt / Pokerfjæset / smilet / stivt og dumt

Min Tur
Koffertan e klar / Ho e uhyggelig snar / En kort og hastig
avskjed / Ho e klar te å far / Ska ut på reise / Lægg
se ne og steik se / Ho sei / at ho e lei a / å mått ta ailt
husarbeie sjøl / Så no vel ho far te Syden / førr å prøv
å kom se på rætt kjøl / Å no dæ min tur / No e dæ min
tur / No e dæ eindele min tur / E styr me sjøl / Ska
berre mel mi egen kakæ / Kjeinn at lykken dein kjæm
rekan på ei fjøl / Klokkå dein e fire / og e e på tur heim /
Dæ e ingen der så klagæ på / at e kjæm førr seint /
Ska ta ett glass først / E vart plussele så vannvetti
tørst / Dæ e kji lætt å lev ilag / når vi to snakkæ heilt
førskjellig språk / Må husk å sei de rette tengan / førr
å unngå masse kjæfting og bråk / Fredagen e kåmmi /
og i mårrå e dæ fri / Ha tænkt å rødd te hælje / mæn
dæ vart så dårle tid / Må ta dæ seinar / førr in døre
kjæm hain Steinar / Vi ska ut / en tur på by’n / førr
å kjeinn litt på dæ livet vi ha før / Dæ e ingen der så
masæ om / at e må smør på brødskivå mi sjøl
Bær me over
E veit at e sa / e sku slapp a / ta fri / Mæn så vart dæ
vel sånn / så dæ av og te bi / Farvel harmoni / Hallo
slaveri / Med arbeid på overtid / Og når e legg nere /
med tomt batteri / Så glir e fort over / i dagdrømmeri/
Farvel slaveri / God dag apati / Dæ e då e træng
hainne di / Du kain bær me over / Over / dit du e /
Du kain bær me over / Bær me over dit du e / Når ailt
så skjer / berre flimræ førbi / Og hopæ se opp / i ei
svart mørketid / Når e skrik / imot livet i vilt raseri /
Dæ e då e træng hainne di / Dæ e du så hold fast i me
når e slit / Når strømmen tar tak og går sterk og kvit /
Når livet smakæ bitter vin / Dæ e då e træng hainne
di / E veit at e sa / e sku slapp a / ta fri (ta me dit) / Så
vart dæ vel sånn / så dæ av og te bi (over dit) / E skrik
imot livet i vilt raseri / Då træng e hainne di / Når livet
smakæ bitter vin
Har dæ jo bra
Nabo’n klagæ på ailt og ingenting / Kain dæ sytes e
hain snar / Hain går omkring / og e mætt og feit / Du
veit / mykji vel ha meir / E sett her på verandan min /
Her nyt e livet / i fulle drag / Med ræker, pils og kassegitar
/ Og nynnæ en glad melodi / Når fengran lekæ
med strengan / i en heilt telfeldig klang / Då gløm e
de sure refrengan / og dein evige klagesang / Førr e
har dæ jo bra / Så læng at e har / En veranda mot sør /
Med utsikt mot hav / En kasse øl / og en kassegitar /
Hain klagæ jævnt på fut og skatt / På kjærringæ og på
NRK / På Coop’en sæll dæm førr dyr en mat / Hain ska
jammenta fløtt herifrå / E gje vel katten i skattetrækk /
E har kjærest / Skavlan og Beat førr Beat / Sett i sole / e
varm og bekvem / Og nynnæ en glad melodi / Fengran
læke med strengan / i en heilt telfeldig klang / Og
nabo’n tar i på refrengan / med sin evige klagesang
Angermann
Ho sei / ”Hei du, kem e du” / Du våknæ me et røkk / Og
du snur de førsektig / skræmt og nervøs / Du e langt
unna edru / Ho e naken og grasiøs / Mæn du speidæ
ivrig / Ætter nærmaste dør / Då møt du Angermann / På
bunn-nivå / Med tørr hals og skålvin hand / Du e vassin
og grå / Då møt du Angermann / Svartkledd med ljå / Då
møt du Angermann / Dæ e dagen derpå / Ei ho sei / ”Pell
de ut du” / At ho sku ailler ha tatt de med / Du bi kjæfte
opp med omhu / Ho gje klar beskjed / Ho e næsten på
gråten / Ho vel ailler sjå de meir / ”Seint moden / tile
råtten / Der har vi de” / Då møt du Angermann / På
bunn-nivå / Med tørr hals og skålvin hand / Du e vassin
og grå / Då møt du Angermann / Svartkledd med ljå
/ Då møt du Angermann / Dæ e dagen derpå / Då møt
du Angermann / På bunn-nivå / Tørr hals og skålvin hand /
Du e vassin og grå / Då møt du Angermann / Svartkledd
med ljå / Då møt du Angermann / Dagen derpå / Då
møt du Angermann / Svartkledd med ljå / Æksamen i
Angermann / Du tar master i dagen derpå
Et Fang
Ustø korte skritt / På tur ut i ukjeint rom / Så hjælpelaus
då du kom / Splitterny i livet / Reisen kain bi lang /
Mæn du slæpp å gang ålein / Om du snublæ og dætt
på vein / Så går e der innte de / Prøv / fanget mett /
Kom kvil de / Dæ e ingen så vel de / Nåkkå vondt min
vænn / Søv / Søv og drøm / La tanken få strøm / E
vel var din vænn / Ut på egen hainn / og du har aill
verdens tid / Du finn de din egen sti / Og snart flyg
du agåre / Langt frå aill og ailt / Der høyr ingen på di
bønn / Dæ kjæm ingen kongesønn / Berre salt smak
a ei tåræ
Nådeløse Nick
Ingen ser me / Ingen kjeinn me / Ha sjelden fått te
nå’n ting / Lev litt tebaketrekt og folkesky / Mæn dæ
gjær me ingenting / Førr når e sætt me ne med pc’n /
Då får e makt og sjøltellit / Då bi e frækk og fri før
folkeskikk / E kaillæ me førr Nådeløse Nick / E har de
enklaste svaran / Og de verste kommentaran / Spyr
e ut på internettet / Rætt ne i toalettet / Ailt i verden
irriter me / E har en ænkel politikk / E hatæ Jens og
ælskæ FRP / Hjertelig Hilsen Nådeløse Nick
Tæmmele hæmmele
Dæ e lætt / å gjøm se bort i mængden / Vess
mainn vel / Dæ e lætt / å gje omværdn et
inntrøkk / A at ailt / e væl og bra / At du e en
vællykket mainn / Dæ e kji deinn teng du kji
kainn / Dæ e tæmmele hæmmele / Livet du
egentle lev / Tår kji kom ut av skapet / Ut på
åpne havet / Vell spæll på rætte laget / Dæ
e tungt / å lev sånn her i længden / Lur heile
værden / Dæ e tungt / å lat som ingenting / Når
du spællæ back / mæns du e ving / Du e kji vællykket
mainn / Dæ e ikkji en teng du kainn
Nr. 1
Du trivdes godt heilt bakerst / Ailler lenger
fram einn nummer to / Ingen ha sagt te de /
sistemainn kain var kjæmpegod / Betydele /
Still og liti komførtabel / Musegrå og anonym /
Du va ailler fasjonabel / Vart ailler med oss ut
på by’n / Ubetydele / mæn nydele / Vess du
vel / kom hit du / Du ska ailler tebake igjæn /
Vess du vel / sjå hit du / Her e ledig plass /
førr aill / Så berre by de fram / No e dæ din
tur / Rank og stolt / så står du der / Kastæ
lang, lang skygge / Fullt a folk / så står de nert /
Betydele / og nydele / No e du nummer ein
Te stein
Kjeinn at sveitten reinn / og pulsen bankæ / Kom inn
lille søster / kom bi med / Kom og dains bort / aille
tunge tankæ / Kom og finn / litt fred / Kom / dains bort
hain du ein gong investert i / Balansen gjækk kji akkurat
i null / Hain kom / og tok dæ hain va interessert i /
Kom og for / med fanget fullt / Og snart / snart kjæm
sole / Snart står sole opp igjæn / Om du bi førr sein /
så står du ålein / når ailt bi te stein / Timeglasset
tømmes / klåkkå tikkæ / Dæ går en evig strøm / mot
evig ti / På brættet går et spæll der vi e brikkæ / Med
en drøm / om evig liv
Under en himmel blå
Dæm skapt se et liv utme havet/Dæ havet så ga/og dæ havet så tok/Kvar einaste dag/ sto dæm draugen imot/Kvar einaste dag/va ei gave/
Og mens vinter vart vår/dagæ te år/Ba dæm sett Fader Vår/Vinter vart vår/dagæ te år/Under en himmel blå/
Med myrra og gull va dæ smått/Og kvardagen va/både heftig og rå/Men havfolket vel ailler far/derifrå/Førr livet i øyan e godt/Og mens vinter bi vår/dagæ bi år/Ber dæm sett Fader Vår/Vinter bi vår/ dagæ te år/Under en himmel blå