Heim (2005)

Utgitt: 2005
Selskap: Pubelrecords/Musikkoperatørene
Studio: Studio-Nord Mosjøen
Medvirkende: Bertil Bertelsen, Olav Johan Nygaard, Ronny Georg Bertelsen, Morten Ragnar Horn, Roy Bjørnli, Rune Pettersen og Fred Endresen

Det første albumet fra Brønnøybandet med tekster på dialekt. Stor suksess med radiohiten «Maja»

Tekster:

Der satt ein mann
Der satt en mainn på flate bakkan/Hain ha så puskåt ei kjærring/
Hain satt og lappæ på en krakk/Så tok’n se en færing/
År og auskar dæ ha’n me/Dein samme main hain heitæ Pe/
Hain kastæ stein, utfør sett vallbein/Der søkte hain si næring/
Piskågaill no vart e våt/Hain tøgd og spøttæ og stampæ/
Hain nappæ kveitå i sin båt/Og sto me kjæppen og bankæ/
Hammel att og ro de te/så kanskji vi kain få fleiræ/
Ro åt laindet vi har nok/Hain sto på årån som en bukk
Maja
Gitartabs
Andreas hain e spællemainn og håplaust gammeldags/
Et trækkspæll me en utett belg e kjæledeggå hains/
Dæ e slitent ætte lange år fullt a hakk og sår/
Et minne om et gammelt savn så hain ha gjett dæ navn/

Og ho Maja lekæ ut en låt, en rå sak i fir-delt takt/
Ho Maja gjer sett bæste a dæ spællemainn vel ha/

Nån gång bi hain Andreas helt borte og førsvinn/
Dæ e nån så grev i haue hains og prøvæ å slæpp inn/
Når gærnskapen tar overhånd og auån bynn å skin/
Ho Maja sett i fanget hains og byr opp te en dains/

Og ho Maja lekæ ut en låt en rå sak i fir-delt takt/
Ho Maja gjer sett bæste og Spællemainn tar/

Kjære Maja/

Andreas hain har draget nysgjerrigheite rår/
Aill sammen luræ på dæ ingen a dæm veit/
Før når dæm spør om kår ho ha fått navnet sett i frå/
Då røkk hain te tar spællet med og pakkæ ne og går/

Og ho Maja lekæ ut en låt en rå sak i fir-delt takt/
Ho Maja gjer sett bæste og Spællemainn tar/
Og ho Maja lekæ ut en låt en rå sak i fir-delt takt/
Ho Maja gjer sett bæste når Spællemainn klæm ho hardt

Artig ei visæ
Mammæ å’n pappæ va borte/Og ongan va åleinæ heime/
Så sku dæm gang åt fjøset/Før å sjå om at kue ha kalvæ/
Kalven dainsæ og rompå slong/Presten hain preikæ og klokkarn song/
Og dæ va så artig ei visæ/

Sånn song dæm/Sånn song dæm/
Og vi kjent varmin frå et vaksint fang/
Dein bæste trøste fainn vi i en sang/Artig sang/

Føggern satt i riset/Og hain song så vakker ei visæ/
Hain song i reng og hain song ikreng/Hain song åt ongan før ingenteng/
Kalven dainsæ og rompå slong/Presten hain preikæ og klokkarn song/
Og dæ va så artig ei visæ/

Sånn song dæm/Sånn song dæm/
Og vi kjent varmin frå et vaksint fang/
Sånn song dæm/Sånn song dæm/
Dein bæste trøste fainn vi i en sang/
Sjøl søng vi samme sangan om igjæn/
Sjøl søng vi samme sangan om igjæn/Om igjæn

Kjestå
Utvilsomt i live knappe tredve år/E væks og e trives som husbond og far/
Mæn ute i skuret der syklan står/Har e kjestå klar/

Ha lagæ ho sjøl så ho bi passe stor/Med vindu der dæm kain sjå ansiktet mett/
Når dæm sænkæ me ned under seks fot jord/Ska dæm sei/Hain va alltid beredt/

Før bæst så du går der så legg du der/Og då bør du ha planan dinæ klar/
Før har du kji kjestæ då så sett du der/Og må godta dæ ainner tar/

No må du kji tru e e dødele sjuk/Nei/Sprek som en fole ha dokter’n min sagt/
Har dæ bra/Hæng i stroppen te tie reinn ut/Mæn e skal hold me klar

Før bæst så du går der så legg du der/Og då bør du ha planan dinæ klar/
Før har du kji kjestæ då så sett du der/Og må godta dæ ainner tar/

Bålet
Sjå mett bål/Dæ flammæ og breinn/I flukten gnistan dør/
Dæ e en farle brainn dæm teinn/Nattevind pustæ te glørn/
Pass de før flamman si makt/Besnæranes ta de i akt/
Trø kji mett bål før nert/
Stakkars dein så ein gång får/ Ei taterjentæ kjær/

Du lagæ knuti på skjæffet mett/Då vi tok farvæl/
Kem ska løys dein opp igjen/Dit vi fer i kveill/
Med sole vi fer herifrå/Tru om du eindå tænk på me då/
Ha du tatt en ainnæ på fang/
Gløm kji den så satt der før/Før/Så mang en gong

Legg i ro
Du så har en bror i Veljå og en bror i Ve/
Du så ailler vis de uten maskæ/
Du så sendæ tanken din og minnet dett te me/
Du så va en venn a gamle vanår/
Kår ha dæ vårti a de/Sei me legg du der og søv/Ha du tænkt å bry de/

Vi har dæ vel bra her uten de/vi får dæ te vi lev/Du ska bære legg i ro før min del/

Du så kom inn etterpå og va så kvit og og/
Mæn jagæ unna dæm så va her før de/
Du så va så fjern men mang førd ætte der du for/
Du så ga de sjøl bort te de sjøl/
Kår ha dæ vårti a de/Sei me legg du der og søv/Ha du tænkt å bry de/

Vi har dæ vel bra her uten de/vi får dæ te vi lev/Du ska bære legg i ro før min del/

Du så våknæ opp en gång du satt under et tre/
Du så sa at lidelsen va livet/
Du så meint at verden dein va bære et bedrag/
Dæ fins en vei og vi må bære finn dein/
Kår ha dæ vårti a de/Sei me legg du der og søv/Ha du tænkt å bry de?

Heming
Hardråde-kongen leitæ vidt/Va sugen på en kappestrid/
Og Heming unge Aslaksson/Gjækk dæ mange gjetord om/

Te Aslakslandet Harald for/Og snart hain trødd på nord-norsk jord/
Aslak nødæ søn sin/Men gode råd nådd ikkji inn/

Så brautes dæm på leikevoll’n/Svømt om kapp i Harmfjorden/
Dæ eindæ når hain Heming skaut/Ei valnøtt ned a bror’ns hau/

Ke sku du me en ekstra pil/ Spurt kongen undersåtten sin/
Om e ha tråffi bror’n min/Ha pilen sti i kroppen din

Loftsrødding

Dæ e mykji rart å finn/Når e grev i gamle ting/
I et album e kain bla i og minnes litt/
Av dæ livet e ha levd/Og de åran så ha gått/
Dæ e mykji rart så finnes på et loft/

Der e nylonstrengern/Dein vi brukæ å ta med på fæst/
Bære ein streng igjen/ Og halsen dein e knekt/Dein mått ha li her leng/
Der heng yndlingsbukså/Med hålan så ein gong va in/
Og Ball-gensern min/Dein e pakkæ ned så fint/
Rundt et bilde a kjæresten min/

Dæ e mykji rart å finn/Når e grev i gamle ting/
I et album e kain bla i og minnes litt/
Av dæ livet e ha levd/Og de åran så ha gått/
Dæ e mykji rart så finnes på et loft/

To-tre væskår me bøker/Morgan Kane og Bill & Ben/
Dæm va 6 fot høg/Og no samlæ dæm støv/
Litt artig å træff dæm igjen/
Sjå der står kommoden E kjøft når e va student/
Nei e trur e går ned/Og læt loftet var i fred/
E går heiller og høgg litt ved

Romani Ragusta
E døppæ min dolk i mett heite brune blod/
Ved midnatt e drøppæ dæ ned i din sko/
Då må du følg me på bløanes fot/
Romani Ragusta kain ingen stainn imot/
E fangæ dett blekk bakom sterke svarte bryn/
Dæ gnistræ mot mett som et flammanes lyn/
Længseln dein jagæ som ild i dett kjød/
Horta Romanisel må vander te sin død
Sakte vals om liv
Fengran e små/Og auån e blå/Blikket dett flakkæ litt/
Du e så trygg/Mæns muin din syg/Se fast i en knopp så gjer/

Om e kuin ha gjett de navn/Et navn så sa kem du va/
Om e kuin ha gjett de navn/Vel navnet dett ha vårri Liv/

Heinner så stryk/Så sakte og mjukt/Følelsen gjær me varm/
Ongan dæm smyg se ned i dett fang/Sånn så du sjøl gjor en gång

Nøkkesang
Tile om mårrån/ tiurn va i lek/
Tåkå ha lættæ/Og månin hain va bleik/
Hain va redd før dagen/Før sole så sku kom/
Jorde va fuktig/Og i bekken va dæ flom/
Såg du dæ sam så e såg/Mett imøllå natt og dag/
Å du sku ha sitt dæ e såg/
Hain satt der helt ålein/Attme ei gammal og skjæggåt gran/

Nøkkesang/

E følt både ro og uro/Såg et underle lys/
Då va dæ så e stivnæ/E vart standan der og frys/
Imot me seiv nån tonæ/Av felelåt og sang/
Musikken tok me med se/Før hain slapp og læt me gang/

Nøkkesang/

Tile om mårrån/Tiurn e i lek/
E står igjæn ålein/Attme ei gammal og skjæggåt gran/

Nøkkesang